dijous, 9 de maig de 2013

Dissabte i diumenge. NETEJA DEL LITORAL


NETEJA DEL LITORAL
Diada de voluntariat 
11 i 1 2 de maig  a  s ’ H o r t d e S o n S e r r a
Participen: Amadiba, AEG Turó del Drac, M.E.G.M., 
Ateneu, Envant Associació de Joves, Margalidans 
Agermanats, Jesuites Montision, Ajuntament de Santa 
Margalida, Fundació Maria Ferret, La Caixa, Associació 
Hotelera de Can Picafort i Associació veïns Son Serra.
— 
DISSABTE 11 DE MAIG:
16 h. Sortida d’es Turó del Drac 
17 h. Acampada a s’Hort de Son Serra. 
18 h. Tallers i jocs. 
20 h. Sopar per compartir. 
22 h. Vetllada. 

— DIUMENGE 12 DE MAIG:
10 h. Neteja del litoral de Son Real i Son Serra. 
14 h. Dinar de germanor (5 €; tickets a Can Parric, Skat 
i Mobles Payeras). 
Contacte telèfon: 636657097; hortdesonserra@gmail.com 
11 i 1 2 de m a i g a s ’ H o r t d e S o n S e r r a

Cap comentari: