dimecres, 28 de gener de 2015

Commemoració de la finalització de la Guerra de Successió i del Decret de Nova Planta de Mallorca (1715)

Tricentenari de la fi de la Guerra de Successió i del Decret de Nova Planta
Enguany es compleixen 300 anys de la finalització de la Guerra de Successió, que enfrontava els dos pretendents al tron de la monarquia hispànica, tots dos membres d’altres famílies reials i parents d’en Carles II, el darrer rei de la casa dels Austria: el francès Felip de Borbó, nomenat hereu pel seu oncle Carles, i l’arxiduc Carles d’Austria. En aqueix conflicte successori, que a la pràctica es va convertir en una guerra de dimensió europea, el Regne de Mallorca i els altres regnes i terres de la Corona d’Aragó, s’acabaren decantant per l’arxiduc Carles, que havia promès respectar la legislació i les formes de govern d’aquests territoris. La guerra acabà amb la victòria d’en Felip (V de Castella i IV d’Aragó).
El darrer lloc a rendir-se al nou rei Felip va ser el regne de Mallorca, a 1715. Dia 15 de juny, un exèrcit de 12.000 soldats, comandat pel general d’Asfeld, desembarcà a la costa de Felanitx. Dies després envià missatgers a diferents viles, entre aquestes Santa Margalida, encarregats de dir-los que si no se rendien les atacaria i les saquejaria. Les assemblees de les viles, atemorides davant aqueixa amenaça –no podien fer res contra un exèrcit d’aqueixes dimensions— es rendiren sense condicions, a fi d’evitar la destrucció dels pobles i dels termes. Els borbònics eren capaços de dur-la a terme: anys abans, en Felip V havia ordenat l’incendi i la deportació de la població valenciana de Xàtiva.
A l’Arxiu Municipal de Santa Margalida es conserva la carta que va fer enviar el general d’Asfeld a Santa Margalida, de dia 18 de juny, titulada “Orde per entregar-se a nostron Senyor Rey Falipo Quinto”. En aqueixa carta, que va dur el batle de Petra, es llegeix:  “De orden del Sr. General cavallero Aspheld. Me manda decir al baile y jurados de Santa Margarita que vengan luego luego a entregarse al Señor Felipe Quinto, cuando no seran castigados sin la menor dilación. Hoy al día diez y ocho de junio de 1715.” El mateix dia es va reunir el mateix l’assemblea municipal a fi de dur a terme una assemblea extraordinària,  anomenada “Consell d’entregar-se nostra vila de Santa Margalida al Senyor Rei Felip Quint que Déu guarde”, que comptà amb l’assistènciadel batle i de la totalitat dels membres de l’assemblea (els jurats i consellers). S’hi exposà “que avui a les 9 del matí de part i orde del Generalíssim Aspheld, general de l’armada del senyor rei Felip Quint se nos ha fet correu contenint que nostra vila de Santa Margarita i son terme s’entreg a son favor i del Senyor Rei Felip Quint, altrement passaran a conquistar a forces d’armes i així vosses mercès nos aconsellaran lo que més convinga per guardar les nostres cases, honres i vides”. L’assemblea municipal va acordar “tots concordants, ningun discrepant” que dos representants municipals anassin aquí on es trobava el general d’Aspheld “a prestar-li obediència i vassallatge i li suplicaran totes les honres, gràcies i favors i tot lo que sia en benefici de nostron poble i vila de Santa Margarita”. El rector i el vicari de la parròquia, que també intervengueren a l’assemblea, aprovaren i feren costat a la decisió del municipi.
Finalment, després de la rendició de les viles, l’1 de juliol la ciutat de Mallorca (que pocs anys després passà a ser coneguda com Palma) es va rendir, a canvi d’una amnistia general en què es respectaven les vides i els béns dels resistents. Però la rendició no va ser debades: el rei Felip dictà el mateix any (1715) l’anomenat Decret de Nova Planta, publicat l’any següent. Els decrets de Nova Planta (també se’n dictaren als altres territoris de la Corona d’Aragó) suposaren la reorganització del govern i fixaren una situació legal que va permetre la supressió del dret públic del regne i de la gran majoria de les seves institucions.Així, a 1718, en Felip V, a 1718 va ordenar “Quiero y es mi voluntad se observe puntualmente lo que tengo mandado en el Decreto de Nueva Planta de esse Reino de Mallorca, y en su consequencia he resuelto que no haya cuerpo que represente al Reino ni el Grande y General Consejo que havía antes”. A la pràctica, això va suposar la desaparició del regne de Mallorca, reduït a un títol buit de competències, la substitució de les institucions mallorquines per d’altres d’origen castellà i l’impuls de la castellanització lingüística de l’administració municipal i de l’ensenyament que, a partir de 1768 i en compliment de la “Cédula de Aranjuez”, s’hagueren de fer obligatòriament en castellà (fins aleshores la documentació municipal de Santa Margalida era tota en català). No ha estat fins al restabliment de la democràcia i a l’aparició de l’anomenat Estat de les autonomies que Mallorca ha recobrat part del seu antic autogovern i dels usos lingüístics anteriors a 1768.


Divendres 30, Auditori, 21h.Teatre "Mentiders"

30 DIVENDRES
La Vila. Auditori Municipal
TEATRE
Mentiders
Companyia: Alicorn Teatre.
Divertida comèdia de l’escriptor i director
de cinema escocès Anthony Neilson
(Edimburg, 1967). El muntatge està dirigit
per Francesc Aguiló. Mentiders conté molts
elements típics de la comèdia clàssica,
encara que introdueix moltes variants.
L’acció es desenvolupa a Londres durant
la nit de Nadal, en què dos policies han de
comunicar una mala notícia a una família.
Venda d’entrades anticipades:
F. Aguiló i a taquilla (el dia de la funció)
A les 21 h. 5 €

Divendres 30, La Vila i Son Serra Biblioteca . Bibliotaller "Dia escolar de la No Violència i de la Pau"

30 DIVENDRES
La Vila i Son Serra. Biblioteca
BIBLIOTALLER
Dia escolar de la
No Violència i de la Pau
Apuntau-vos-hi a la Biblioteca o telefonant
al 971856300 (termini per a inscripcions
fins dia 28). A càrrec del personal
bibliotecari.
A les17 h