dijous, 10 d’abril de 2014

Divendres 11, a les 21h. Presentació de la reedició del llibre "La mort d'en Baltasar Calafat"

Divendres 11
A les 21 h. Sala de damunt la Rectoria. Presentació de la reedició del llibre: La mort d’en Baltasar Calafat, obra de Rafel
 Bordoy i Antoni Mas dedicada a les lluites entre la Vila i el comte Mal.
 Acte seguit: Presentació de la primera escena de l’obra de teatre de carrer: La
 lluita entre la Vila i el comte Mal, a càrrec de gent de la Vila.