divendres, 8 de juny de 2012

08 divendres 20,30 h La Vila. Auditori Municipal TEATRE INFANTIL El mercader de Venècia

La Vila. Auditori Municipal
TEATRE INFANTIL
El mercader de Venècia
Obra de creació col·lectiva. A càrrec del grup escolar (de cinquè i sisè curs) de l’AMIPA del Col·legi Elionor Bosch.
8 de juny divendres a les 20,30 h Preu:2 €

Informació sobre l'obra
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1440&bih=710&gbv=2&tbm=isch&tbnid=hMZNVHgD5JRUBM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/El_mercader_de_Venecia&docid=gwMt_5ZNV2Vu1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Shylock_e_jessica.jpeg/200px-Shylock_e_jessica.jpeg&w=200&h=266&ei=IL_RT-XRBebN0QW9yaCrBA&zoom=1&iact=hc&vpx=324&vpy=190&dur=8830&hovh=212&hovw=160&tx=88&ty=123&sig=116457889733895609297&page=1&tbnh=162&tbnw=122&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0,i:101