dimarts, 4 d’octubre de 2011

Neteja del conjunt talaiòtic de sa Cova de sa Nineta

OCTUBRE, 09 diumenge. De les 9 h i fins al migdia

Son Serra. Neteja del conjunt talaiòtic de sa Cova de sa Nineta.

DIADA POPULAR

La intenció és continuar les tasques de neteja que va iniciar la Brigada de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca per petició de l'Ajuntament de Santa Margalida.

La gent que hi vulgui col•laborar, continuarà les feines de neteja del conjunt talaiòtic de la cova de sa Nineta a Son Serra de Marina. Cadascú ha de dur les seves eines (estisores de podar, xorracs, motorets de serrar...). L’Ajuntament posarà els guants i convidarà a berenar.

Més informació sobre les feines duites a terme a:

http://dbalears.cat/actualitat/cultura/noves-joies-a-la-cova-de-la-nineta.html


Lectura de traduccions el Dia Internacional del traductor a Can Picafort el passat 30 de setembre

Amb motiu del Dia Internacional de la Traducció, el passat 30 de setembre, tres membres del col·lectiu literari del municipi Ansa per Ansa (Maria Mora, Josep Escalas, Rafel Bordoy) llegiren traduccions de poemes a la Bibiblioteca Municipal de Can Picafort. Els poemes traduïts, en bona part per Rafel Bordoy, eren obra de Quevedo, Miguel Hernández, Juan Ramon Jiménez, Ruben Darío i Frank Baton (poeta en anglès).

Acte seguit, la regidora de Cultura, Beatriu Gamundí, presentà la nova programació cultural Una mar de Cultura.

Esperam que que aviat es puguin dur a terme altres actes de similars característiques, com també volem encoratjar al col·lectiu Ansa per ansa a continuar la feina que duen a terme per difondre la literatura en el nostre municipi.
Un moment de l'acte
Maria Mora llegint les traduccions de poemes de Quevedo
Un moment de les lectures de poemes de Frank Banton a càrrec de Josep Escales
Rafel Bordoy llegint una de les seves traduccions