dijous, 24 de novembre de 2011

Conferència. Les lluites entre la Vila i el comte Mal. La Mort de Baltasar Calafat. Divendres 25, Auditori, a les 20,30 h
CONFERÈNCIA

Les lluites entre la Vila i el comte Mal. La Mort de Baltasar Calafat
La Vila. Auditori Municipal

Conferència amb projecció d’imatges i exposició de documents 

Divendres, 25 de novembre, a les 20,30 h
a càrrec d’Antoni Mas. 

 Seguidament, informació sobre el projecte d’obra de teatre de carrer sobre
aqueixa temàtica.