dijous, 22 de novembre de 2012

La Vila. Auditori Municipal CONFERÈNCIA Joan Mascaró: un vilero a Cambridge. A càrrec de Gonçal López Nadal, professor titular de la Universitat de les Illes Balears.A les 20.30 h

La Vila. Auditori Municipal CONFERÈNCIA Joan Mascaró: un vilero  a Cambridge. A càrrec de Gonçal López Nadal, professor  titular de la Universitat de les Illes Balears.A les 20.30 h

VINT-I-CINQUÈ ANIVERSARI DE LA 
MORT DE JOAN MASCARÓ I FORNÉS 
Enguany es compleix el vint-i-cinquè aniversari de la mort del filòleg, traductor i escriptor margalidà Joan Mascaró i Fornés. La seva intensa trajectòria el menà lluny 
del nostre poble (a Sri Lanka, on exercí el càrrec de vicerector; a la Universitat de 
Barcelona, on fou professor i, finalment, a Cambridge, on també exercí l’activitat 
docent). Les seves traduccions a l’anglès de llibres sagrats hindús el feren famós 
al món anglosaxó, on fins i tot influí en la trajectòria musical dels Beatles, com es 
pot apreciar en la correspondència que va mantenir amb George Harrison. Així i 
tot, mai deixà de sentir-se margalidà, i d’interessar-se pel nostre poble; les seves 
cartes en són una bona mostra.
L’Ajuntament de Santa Margalida vol commemorar aqueixa avinentesa amb una 
conferència de Gonçal López Nadal, professor de la Universitat de les Illes Balears 
que conegué personalment l’intel·lectual margalidà.
Carta de Joan Mascaró i Fornés a Joan 
March Ordinas (1954)
“M’agradaria molt un dia poder anar amb vostè a Santa Margalida. Els turons i les terres i els arbres i el poble tenen per a mi recordances grandioses de meravelles; ja que 
són recordances dels anys de nin petit, i de primera joventut. Aquells dies eren dies 
que semblava que un vivia tota la vida del món: allò era un cel de vida i d’il.lusions, era 
sentir la grandesa de la vida i de l’univers. Aquells dies i anys varen ésser, estic segur, 
en certa manera els més grans de la seva vida. Ho varen ésser de la meva.

Cap comentari: