dilluns, 28 de maig de 2012

dissabte 2 juny 21 h i diumenge 3 juny 19 h TEATRECàsina, de Plaute A càrrec de Teatreros i Trencadissa 5 € • venda anticipada

02 dissabte 21 h i 03 diumenge 19 h 
La Vila. Auditori Municipal TEATRE 
Càsina, de Plaute 
A càrrec de Teatreros i Trencadissa 
5 € • venda anticipada


SINOPSI 
Càsina és una obra bufa escrita per Plaute amb tota probabilitat cap al 187 a.C. i tracta de la rivalitat amorosa entre pare i fill, on el pare, Lisídam, és presentat com un vell libidinós. L’obra té dues parts diferenciades: la primera és el sorteig de Càsina, que dóna lloc al títol de l’original grec (Clerumenoe) i la segona és la substitució de la núvia per l’esclau Calinus. Càsina és una de les darreres comèdies escrites per Plaute i, per tant, és considerada com una de les comèdies que millor reflecteixen l’art del seu autor. L’embolic creat a propòsit del sorteig de Càsina i de la seva posterior situació donen peu a explorar trets humorístics ben actuals i propis de les comèdies de tots els temps i demostren l’habilitat de Plaute en aquest terreny.

Cap comentari: