dilluns, 17 d’octubre de 2011

Continuació de la neteja, per part dels ciutadans, del conjunt talaiòtic de sa Cova de sa Nineta

El diumenge dia 9 d’octubre una trentena de veïnats de Santa Margalida participaren a les tasques de neteja del conjunt talaiòtic de sa Nineta. Aquestes tasques, que comptaven amb l’autorització del propietari, varen ser dirigides pel tècnic de Patrimoni municipal. L’Ajuntament de Santa Margalida convidà a berenar als assistents. Aqueixes feines eren la continuació de les que va iniciar, per petició de l’Ajuntament de Santa Margalida, la Brigada de Patrimoni del Consell insular. Les feines de la Brigada deixaren al descobert les restes de diverses estructures, algunes de les quals de caràcter monumental, que podrien correspondre a un talaiot i un santuari. La tasca duita a terme pels veïnats va permetre descobrir l’existència de noves estructures i completar la neteja d’altres. El batle, Miquel Cifre, i la regidora de Cultura, Beatriu Gamundí, agraïren a la directora insular de Cultura i Patrimoni, Margalida Duran, la tasca duita a terme per la Brigada de Patrimoni i li sol·licitaren que, quan fos possible, pogués reprendre les feines de neteja i desforestació. Així mateix, agraïren la col·laboració ciutadana que, en paraules de la regidora de Cultura, “mostra que la gent del municipi estima el seu patrimoni i que està disposat a col·laborar per conservar-lo, més encara quan es tracta de jaciments tan emblemàtics com el de sa Cova de sa Nineta, que té una importància patrimonial de primer ordre i que pot constituir un gran actiu per al turisme cultural. Així mateix, Gamundí anuncià que es durien a terme noves diades per recuperar el patrimoni del municipi.